OŚRODEK SZKOLENIA UAVO

Aktualne uprawnienia posiadane przez
Ośrodek Szkolenia UAVO firmy Novelty RPAS Avcon

Prowadzenie kursów na podstawie wpisu do rejestru podmiotów szkolących, prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, pod nr 158RPS-10/2015. Obecnie ośrodek szkolenia jest wyposażony w platformy: samolot w kategorii do 7 kg oraz wielowirnikowiec do 25 kg. Posiadamy uprawnienia do szkolenia w zakresie VLOS (Visual Line of Sight Rating), tj. uprawnienie podstawowe do wykonywania lotów w zasięgu wzroku.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ŚWIADECTWIE KWALIFIKACJI UAVO (PDF)

Szkolenie teoretyczne VLOS w Ośrodku Szkolenia Novelty RPAS Avcon

Prowadzimy kursy przygotowawcze do państwowego egzaminu teoretycznego do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS. Szkolenie trwa 22 godziny, wykłady są prowadzone z następujących przedmiotów:

 • podstawy prawa lotniczego i procedury lotnicze: przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych,
 • meteorologia,
 • elektronika i sterowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi,
 • mechanika platform latających: zasady eksploatacji, mechanika lotu, procedury przedstartowe,
 • bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne: zapewnienie separacji od innych statków powietrznych, ludzi, pojazdów, budynków i innych przeszkód,
 • planowanie misji,
 • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia: podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym, wpływ chorób, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego, czynnik ludzki w lotnictwie.

Szkolenie teoretyczne trwa 3 lub 4 dni i zakończone jest egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje zaświadczenie odbycia szkolenia. Szkolenie praktyczne VLOS w Ośrodku Szkolenia Novelty RPAS Avcon

Szkolenie praktyczne w zakresie pilotażu platform bezzałogowych w zasięgu wzroku obejmuje m.in.:

 • przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego,
 • obsługę naziemną bezzałogowego statku powietrznego,
 • ocenę zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego,
 • wykonywanie czynności lotniczych,
 • zakończenie operacji lotniczej.

Szkolenie trwa 8 godzin i obejmuje loty szkoleniowe z użyciem bezzałogowych statków powietrznych należących do ośrodka (aktualnie platformy wielowirnikowe i samoloty) oraz ćwiczenia na symulatorze.

Szkolenie praktyczne odbywa się zgodnie z zaleceniami ULC

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje zaświadczenie odbycia szkolenia.

Terminy i Cennik

Aktualne informacje odnośnie terminów oraz cen szkoleń można znaleźć na stronie Aviation Consulting

TERMINY SZKOLEŃ